Σχετικά με το MILT

Περί τίνος πρόκειται?

Η δράση MILT έχει ως στόχο την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παιδείας για όλους, μέσα από μια πολύ-πρισματική προσέγγιση, την καταγραφή και προσέγγιση καλών πρακτικών. Το έργο βασίζεται σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και τη θεωρητική πλαισίωση γύρω από την παιδεία στα Μέσα, αναγνωριζοντας την ως θεμελιώδες συστατικό για την ενεργό πολιτειότητα και την ενδυνάμωση των πολιτών. Το έργο εστιάζει στη βελτίωση των δεξιοτήτων οπτικοακουστικής παιδείας στους νέους, μετατρέποντάς τους σε άξονες κοινωνικής αλλαγής και άρσης κοινωνικών αποκλεισμών, περικλείοντας όλες τις κοινωνικές μειονότητες που αποτελούν ταυτόχρονα και ομάδες χρηστών στο διαδίκτυο.

Triangle of Youth Participation

Kurt De Backer and Marc Jeans (2002): Youth (-work) and social participation. Elements for a practical theory

Η ομάδα του έργου MILT θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα αξιολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα οπτικοακουστικής εκπαίδευσης με δύο βασικούς στόχους:

α) τη βελτίωση των δεξιοτήτων οπτικοακουστικής παιδείας και των σχετικών ικανοτήτων στους νέους, μέσα από την επιτόπια και ηλεκτρονική εκπαίδευση, ιδιαίτερα στα πεδία της κατανόησης των ΜΜΕ και της αξιολόγησης της ειδησεογραφίας (φαινόμενο των fake news), της αναπαράστασης στα Μέσα της εικόνας του ανθρώπινου σώματος, της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια και το κινούμενο σχέδιο, και της ενεργούς συμμετοχής σε κοινοτικές ομάδες με ευρεία κριτική κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών πλαισίων της επικοινωνίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

β) την ενίσχυση και υποστήριξη των γνώσεων στα μέσα επικοινωνίας των νέων που συμμετέχουν στο έργο ως παράγοντες αλλαγής στις κοινότητες του

οικογενειακού του περιβάλλοντoς, των ενδιαφερόντων τους και των φίλων τους.

Το πιλοτικό αυτό έργο θα υλοποιηθεί μέσα από εμπειρικά τεκμηριωμένα, εκπαιδευτικά εργαστήρια επικεντρωμένα στους νέους και μέσω της ανοικτής, ηλεκτρονικής πλατφόρμας γνώσης. Η πλατφόρμα με τις ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές θα είναι διαθέσιμη στο κοινό μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Οι νέοι που συμμετέχουν στο έργο προέρχονται από τις χώρες των εταίρων του προγράμματος και θα αναζητηθούν σε σχολεία σε προσφυγικές περιοχές, γειτονιές μεταναστών και γενικότερα υποβαθμισμένες περιοχές ή σχετικές ΜΚΟ. Το έργο θα παρέχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σχετική μεθοδολογία, εκπαιδευτικές πηγές στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος και θα υποστηρίζει σχετικές δράσεις μέσω της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας γνώσης.

Το πιλοτικό έργο στοχεύει να προσεγγίσει περίπου 75 νέους και 150 ενήλικες ή νέους, και έμμεσα χιλιάδες χρήστες από τα κοινωνικά δίκτυα.