About MILT

Hvad handler det om?

Målet med dette projekt er at fremme den generelle mediekompetence gennem inddragelse af flere aktører og med udgangspunkt i good practice, dvs. med dokumentation og evaluering af hele processen. Projektet er baseret på de seneste forskningsresultater og teoretisk konceptualisering af mediekompetence som en grundlæggende forudsætning for medborgerskab og medindflydelse. Projektet lægger vægt på vigtigheden af at forbedre unges mediekompetence og gøre dem til medspillere i den sociale udvikling, herunder integrationen af minoritetsgrupper, marginaliserede grupper og online interessegrupper, så de kan få en større rolle i den brede offentlighed.

Triangle of Youth Participation

Kurt De Backer and Marc Jeans (2002): Youth (-work) and social participation. Elements for a practical theory

MILT teamet vil udforme, gennemføre og evaluere et undervisningspilotprojekt indenfor mediekompetence med to hovedformål: a) at forbedre mediekompetence og -færdigheder blandt de unge deltagere gennem inhouse- og onlinekurser, især indenfor medieforståelse og evaluering af falske nyheder, mediefremstillinger af kropsbilleder samt kreative udtryk gennem videospil, så de unge kan blive aktive deltagere i deres lokalsamfund med en bred, kritisk forståelse af sociale, kulturelle og politiske kommunikationssammenhænge i det hastigt voksende digitale mediemiljø; b) at uddanne og støtte disse unge deltagere, så de kan være medspillere i forandringerne i deres lokalsamfund, interessesfærer og vennegrupper.

Pilotprojektet vil blive sat i værk gennem evidensbaserede uddannelsesworkshops for unge og en åben online vidensplatform. Platformen vil have åbne uddannelsesressourcer og vil blive gjort tilgængelig for offentligheden, når pilotprojektet er afsluttet. De unge deltagere i projektet kommer fra alle partnerlande, er af begge køn, og vil blive rekrutteret fra skoler i områder med mange indvandrere og flygtninge, fra belastede kvarterer eller gennem ngo’er.  Projektet vil tilbyde uddannelsesindhold, afleveringsmetoder og undervisningsressourcer på alle partnersprog og understøtte aktiviteter via en online og interaktiv åben vidensplatform.

Pilotprojektet har til hensigt direkte at nå ud til 75 unge og 150 voksne, samt indirekte til tusindvis af venner i sociale netværk.