a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

 


ΕΝΔΥΝΑΜΏΝΩ
Ένα έργο οπτικοακουστικής παιδείας που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των νέων και των κοινοτήτων τους
 


Δικτυώσου
Συνδέοντας πολίτες από όλο τον κόσμο
 


Μοιράσου
Διαμοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι
previous arrow
next arrow
Slider

About

Η δράση MILT έχει ως στόχο την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παιδείας για όλους, μέσα από μια πολύ-πρισματική προσέγγιση, την καταγραφή και προσέγγιση καλών πρακτικών. Το έργο βασίζεται σε πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και τη θεωρητική πλαισίωση γύρω από την παιδεία στα Μέσα, αναγνωριζοντας την ως θεμελιώδες συστατικό για την ενεργό πολιτειότητα και την ενδυνάμωση των πολιτών. Το έργο εστιάζει στη βελτίωση των δεξιοτήτων οπτικοακουστικής παιδείας στους νέους, μετατρέποντάς τους σε άξονες κοινωνικής αλλαγής και άρσης κοινωνικών αποκλεισμών, περικλείοντας όλες τις κοινωνικές μειονότητες που αποτελούν ταυτόχρονα και ομάδες χρηστών στο διαδίκτυο.